Troba
el teu
municipi

Contacteu

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
La Creueta - 17003 Girona

Tel. 972 41 47 20
Fax. 972 41 47 30
a/e info@activitatfisica.dipsalut.cat

(* indica camp obligatori)
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d'una missió d'interès públic.
Destinataris: En el cas de treballadors dels ens locals, es comuniquen a l'ens al que està adscrit la persona usuària del servei.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos a Dipsalut.
Trobareu més informació sobre el tractament de les dades al següent enllaç.