Troba
el teu
municipi

Accessibilitat

 

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

 

Dipsalut (organisme que forma part de la Diputació de Girona)s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web “Xarxa d'Itineraris Saludables i Parcs Urbans de Salut” de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.itinerarisiparcsdesalut.cat/.

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de juliol de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb

Darrera revisió de la declaració: 20 de juliol de 2021

 

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d'accessibilitat per mitjà de l'adreça electrònica gestioweb@ddgi.cat o bé per via telefònica (972 18 50 56) o presencialment al Carrer Ciutadans, 11, 4t de Girona (CP 17004).

Es poden presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l'organisme, a l'adreça Pujada de Sant Marti, 4-5 de Girona (CP 17004) o per mitjà de la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d'informació accessible o a la presentació d'una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l'organisme, a l'adreça Pujada de Sant Martí, 4-5 17004 Girona o per mitjà de la seu electrònica. Aquest procediment de reclamació (previst a l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l'Oficina de Difusió com responsable en matèria d'accessibilitat web de l'organisme.

 

Compromís de la Diputació de Girona en matèria d’accessibilitat web

La Diputació de Girona treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D'acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s'ha d'aconseguir d'acord amb la norma UNE - EN 301 549:2019, de requisits d'accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l'agost de 2018.

És voluntat de la Diputació de Girona complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l'actualitat el nostre lloc web.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegi's l'apartat Política de cookies).

 

Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l'apartat "Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions".