Troba
el teu parc
o itinerari
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lgd.title' at line 29

SELECT lg.id,lg.name,lgd.title,lgd.description,lg.parent_id,lg.listorder,lg.fotos_groups_id,lg.active,lg.lat,lg.lon, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) > 0 ,1 ,0) as te_fills, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'parc') > 0 ,1 ,0) as te_parc, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'itinerari') > 0 ,1 ,0) as te_itinerari, (select count(*) from admin_users_has_municipis auhm where lg.id = auhm.id_municipi) as num_dinamitzadors, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) as num_espais, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id) as num_espais_total, ( select count(*) from products p left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_activitats, ( select count(*) from products p left join products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id) left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_sessions FROM llistats_groups lg LEFT JOIN llistats_groups_description lgd ON (lg.id = lgd.groups_id AND lgd.language_id = '1') WHERE lg.parent_id = 1121 HAVING ORDER BY lgd.title
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lgd.title' at line 29

SELECT lg.id,lg.name,lgd.title,lgd.description,lg.parent_id,lg.listorder,lg.fotos_groups_id,lg.active,lg.lat,lg.lon, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) > 0 ,1 ,0) as te_fills, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'parc') > 0 ,1 ,0) as te_parc, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'itinerari') > 0 ,1 ,0) as te_itinerari, (select count(*) from admin_users_has_municipis auhm where lg.id = auhm.id_municipi) as num_dinamitzadors, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) as num_espais, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id) as num_espais_total, ( select count(*) from products p left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_activitats, ( select count(*) from products p left join products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id) left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_sessions FROM llistats_groups lg LEFT JOIN llistats_groups_description lgd ON (lg.id = lgd.groups_id AND lgd.language_id = '1') WHERE lg.parent_id = 1121 HAVING ORDER BY lgd.title
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lgd.title' at line 29

SELECT lg.id,lg.name,lgd.title,lgd.description,lg.parent_id,lg.listorder,lg.fotos_groups_id,lg.active,lg.lat,lg.lon, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) > 0 ,1 ,0) as te_fills, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'parc') > 0 ,1 ,0) as te_parc, IF((select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and l.tipus_espai = 'itinerari') > 0 ,1 ,0) as te_itinerari, (select count(*) from admin_users_has_municipis auhm where lg.id = auhm.id_municipi) as num_dinamitzadors, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id and (l.tipus_espai = 'parc' or l.tipus_espai = 'itinerari')) as num_espais, (select count(*) from llistats l where l.group_id = lg.id) as num_espais_total, ( select count(*) from products p left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_activitats, ( select count(*) from products p left join products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id) left join llistats l_espai on (p.espais_id = l_espai.id) left join llistats_groups lg_municipi on (l_espai.group_id = lg_municipi.id ) where lg_municipi.id = lg.id ) as num_sessions FROM llistats_groups lg LEFT JOIN llistats_groups_description lgd ON (lg.id = lgd.groups_id AND lgd.language_id = '1') WHERE lg.parent_id = 1121 AND lg.ACTIVE = 1 HAVING ORDER BY lgd.title

Palamós

Xarxa d'itineraris saludables
Itinerari curt Itinerari llarg Itinerari mitjà
Parcs urbans de salut
Parc Urbà de Salut de Palamós (Vial Ronda de l'Est)
Parc Urbà de Salut de Palamós (Plaça Enric Vincke)
Itineraris
Perfil d'alçada de l'itinerari curt
Perfil d'alçada de l'itinerari mijtà
Perfil d'alçada de l'itinerari llarg
Activitats programades
Fotografies
Dinamitzadora
Estela Gòmez

Estela Gómez

Coordinadora i dinamitzadora
Estela Gómez
Baix Empordà
“Sempre he pensat que la nostra felicitat és una equació perfecte entre exercici físic, relacions socials i natura que donen com a resultat la salut que tots volem. Gràcies al programa de Dipsalut puc transmetre aquesta fòrmula. T'apuntes?”
Descàrregues